Yazarlık Başvurusu

Yazar kullanıcısında aranan nitelikler: Bilgi birikimi, yazı dilinde akıcılık, özgünlük, kritik düşünme ve analiz yeteneği, sorunları irdeleyerek çözüm üretebilme ve yayın ilkelerimize uyarak özenli yazı teslimi yapmak.

Katılımcı Yazarlık: Ayda en az 3 yazı teslim etmek.

Kıdemli Yazarlık: Yazı İşleri tarafından belirlenmektedir.

Başvuru için gerekli dosyalar:

▪ Yazar fotoğrafı (jpg, png)
▪ Kısa oto/biyografi (Word)
▪ İki örnek yazı (Word)